***Slike su opisnog karaktera

Pozicije pojedinačnih stambenih objekata na parceli

Kosmajski vrtovi - prikaz pozicija kuća na parceli